กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า122,428.6178,000.0036.3 %5.07,361.997,836.25-6.4 %0.0
รวม 122,429 78,000 36.29 % 7,362 7,836 -6.44 %