กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 583,540.13429,863.0026.3 %5.010,429.257,910.3224.2 %5.0
รวม 583,540 429,863 26.34 % 10,429 7,910 24.15 %