กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง503,874.97509,743.00-1.2 %0.016,254.2315,915.752.1 %1.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,384.8813,700.0011.0 %5.04,310.473,156.8526.8 %5.0
รวม 519,260 523,443 -0.81 % 20,565 19,073 7.26 %