กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท294,738.69252,793.0014.2 %5.010,119.714,022.3260.3 %5.0
รวม 294,739 252,793 14.23 % 10,120 4,022 60.25 %