กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท294,687.28252,793.0014.2 %5.010,119.714,022.3260.3 %5.0
รวม 294,687 252,793 14.22 % 10,120 4,022 60.25 %