กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์347,394.72284,124.0018.2 %5.06,423.991,350.8079.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย274,357.06220,000.0019.8 %5.01,206.50199.3083.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา8,551.262,331.0072.7 %5.032.9718.0045.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย287,373.97243,000.0015.4 %5.01,679.692,964.10-76.5 %0.0
สำนักข่าว17,327.5363,000.00-263.6 %0.05,556.501,291.1776.8 %5.0
รวม 935,005 812,455 13.11 % 14,900 5,823 60.92 %