กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ210,294.23183,086.3412.9 %5.07,324.475,703.9722.1 %5.0
รวม 210,294 183,086 12.94 % 7,324 5,704 22.12 %