กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 266,593.66176,416.0033.8 %5.011,776.845,505.0253.3 %5.0
รวม 266,594 176,416 33.83 % 11,777 5,505 53.26 %