กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 126,193.09121,731.003.5 %1.55,914.34597.6889.9 %5.0
รวม 126,193 121,731 3.54 % 5,914 598 89.89 %