กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 134,382.59127,492.005.1 %2.56,076.93498.6391.8 %5.0
รวม 134,383 127,492 5.13 % 6,077 499 91.79 %