กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 389,547.09297,758.0023.6 %5.05,586.04926.0083.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,660.44619.0062.7 %5.049.0866.88-36.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,636.07776.0052.6 %5.082.9354.7334.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,152.75421.0063.5 %5.089.5623.9173.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,902.48575.0080.2 %5.065.9596.30-46.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,581.71300.0081.0 %5.062.12118.38-90.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,689.57755.0055.3 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,719.701,219.0029.1 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,600.961.0099.9 %5.022.3121.483.7 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,185.46868.0026.8 %5.028.3930.00-5.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,698.302,896.70-7.4 %0.052.8867.18-27.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,356.73335.0090.0 %5.068.0665.903.2 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,618.84340.0079.0 %5.050.0965.61-31.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,874.49832.0055.6 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,619.66250.0084.6 %5.034.6348.91-41.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,688.29233.0086.2 %5.038.4565.96-71.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,276.50246.0080.7 %5.047.2032.2131.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,144.00390.0065.9 %5.038.9247.63-22.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,602.551,074.0033.0 %5.053.7955.58-3.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,517.351.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,660.927,876.00-196.0 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,987.63964.0051.5 %5.053.0862.45-17.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,608.19747.0053.6 %5.055.7679.07-41.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,633.06848.0048.1 %5.069.2850.3527.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,713.46310.0081.9 %5.053.7249.757.4 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,113.59610.0071.1 %5.058.2152.3010.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,527.921.0099.9 %5.058.6462.19-6.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,332.20177.0086.7 %5.043.4153.73-23.8 %0.0
รวม 437,650 321,423 26.56 % 7,029 2,278 67.59 %