สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ151,021.1988,000.0041.7 %5.07,412.02625.5091.6 %5.0
รวม 151,021 88,000 41.73 % 7,412 626 91.56 %