สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน110,020.7548,341.8056.1 %5.05,223.35289.9794.4 %5.0
รวม 110,021 48,342 56.06 % 5,223 290 94.45 %