กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ99,253.2532,344.0067.4 %5.05,282.76503.2090.5 %5.0
รวม 99,253 32,344 67.41 % 5,283 503 90.47 %