กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน104,388.6829,272.0072.0 %5.05,557.901,573.7371.7 %5.0
รวม 104,389 29,272 71.96 % 5,558 1,574 71.68 %