สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน121,327.1853,000.0056.3 %5.05,542.27942.5483.0 %5.0
รวม 121,327 53,000 56.32 % 5,542 943 82.99 %