สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์188,943.31103,534.3245.2 %5.05,511.001,543.4572.0 %5.0
รวม 188,943 103,534 45.20 % 5,511 1,543 71.99 %