กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ218,099.73186,606.8614.4 %5.08,593.902,015.6676.5 %5.0
รวม 218,100 186,607 14.44 % 8,594 2,016 76.55 %