กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 149,562.2293,171.0237.7 %5.05,607.931,405.1274.9 %5.0
รวม 149,562 93,171 37.70 % 5,608 1,405 74.94 %