กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า277,441.88216,868.0621.8 %5.06,752.291,523.7577.4 %5.0
รวม 277,442 216,868 21.83 % 6,752 1,524 77.43 %