กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ206,137.81205,930.060.1 %0.56,549.061,447.6277.9 %5.0
รวม 206,138 205,930 0.10 % 6,549 1,448 77.90 %