สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย306,707.66206,985.0032.5 %5.012,742.987,722.8439.4 %5.0
รวม 306,708 206,985 32.51 % 12,743 7,723 39.40 %