กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 546,998.50476,937.0012.8 %5.012,333.398,325.0032.5 %5.0
รวม 546,999 476,937 12.81 % 12,333 8,325 32.50 %