กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 224,571.70233,994.63-4.2 %0.07,011.804,629.3934.0 %5.0
รวม 224,572 233,995 -4.20 % 7,012 4,629 33.98 %