กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย172,156.84120,000.0030.3 %5.06,467.763,140.6951.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,056.688,155.2832.4 %5.01,996.932,709.03-35.7 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย10,225.087,690.0024.8 %5.01,551.572,028.89-30.8 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท10,247.9814,170.00-38.3 %0.01,641.63399.4075.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,410.097,586.9933.5 %5.01,113.351,820.20-63.5 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต11,955.697,617.6036.3 %5.01,246.26485.4561.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,306.479,078.2726.2 %5.01,601.21393.2075.4 %5.0
รวม 240,359 174,298 27.48 % 15,619 10,977 29.72 %