กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,802,888.3029,398.0098.4 %5.05,148.31500.2390.3 %5.0
รวม 1,802,888 29,398 98.37 % 5,148 500 90.28 %