กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 262,868.44168,000.0036.1 %5.08,131.155,118.0637.1 %5.0
รวม 262,868 168,000 36.09 % 8,131 5,118 37.06 %