กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน142,124.0812,000.0091.6 %5.05,282.76975.5381.5 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ89,730.4932,659.0063.6 %5.01,404.971,095.8222.0 %5.0
รวม 231,855 44,659 80.74 % 6,688 2,071 69.03 %