กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 133,516.61126,438.005.3 %2.56,186.361,385.5677.6 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,872.0815,932.0048.4 %5.0583.82359.1238.5 %5.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 230,472.31155,636.0032.5 %5.0549.78916.75-66.7 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 136,006.23152,795.00-12.3 %0.02,065.512,046.170.9 %0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง189,424.776,555.0096.5 %5.02,504.171,018.2959.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง109,184.9184,477.0022.6 %5.01,863.60360.0980.7 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม144,700.91416,693.00-188.0 %0.02,349.91469.3580.0 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร134,383.0984,339.0037.2 %5.02,806.464,014.77-43.1 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี128,541.8074,388.0042.1 %5.01,475.86977.6033.8 %5.0
รวม 1,237,103 1,117,253 9.69 % 20,385 11,548 43.35 %