กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 456,801.22279,751.0038.8 %5.08,909.697,463.1916.2 %5.0
รวม 456,801 279,751 38.76 % 8,910 7,463 16.24 %