สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 90,716.2831,741.6565.0 %5.05,001.36808.0283.8 %5.0
รวม 90,716 31,742 65.01 % 5,001 808 83.84 %