สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 52,090.5740,947.4321.4 %5.05,898.712,477.8058.0 %5.0
รวม 52,091 40,947 21.39 % 5,899 2,478 57.99 %