สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 165,476.8999,220.0040.0 %5.07,221.296,325.3712.4 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,892.002,703.0044.7 %5.0437.3736.9991.5 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)15,411.7242,000.00-172.5 %0.05,435.914,812.2411.5 %5.0
รวม 185,781 143,923 22.53 % 13,095 11,175 14.66 %