สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน261,801.48192,500.0026.5 %5.06,470.891,648.1074.5 %5.0
รวม 261,801 192,500 26.47 % 6,471 1,648 74.53 %