กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน394,927.75323,929.0018.0 %5.08,156.163,651.9455.2 %5.0
รวม 394,928 323,929 17.98 % 8,156 3,652 55.22 %