กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน282,261.00133,745.0052.6 %5.06,236.39870.2086.0 %5.0
รวม 282,261 133,745 52.62 % 6,236 870 86.05 %