กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน247,929.56114,000.0054.0 %5.06,423.992,900.6654.8 %5.0
รวม 247,930 114,000 54.02 % 6,424 2,901 54.85 %