สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)775,792.63308,034.0060.3 %5.07,993.584,384.2945.2 %5.0
รวม 775,793 308,034 60.29 % 7,994 4,384 45.15 %