สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม329,070.47236,000.0028.3 %5.06,111.322,777.6754.5 %5.0
รวม 329,070 236,000 28.28 % 6,111 2,778 54.55 %