กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 90,903.5827,920.0069.3 %5.05,048.261,526.1769.8 %5.0
รวม 90,904 27,920 69.29 % 5,048 1,526 69.77 %