กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม264,314.7247,000.0082.2 %5.017,085.921,441.9491.6 %5.0
รวม 264,315 47,000 82.22 % 17,086 1,442 91.56 %