สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ136,349.30159,000.00-16.6 %0.06,148.84995.0883.8 %5.0
รวม 136,349 159,000 -16.61 % 6,149 995 83.82 %