สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี129,517.37107,206.0017.2 %5.05,873.70770.6586.9 %5.0
รวม 129,517 107,206 17.23 % 5,874 771 86.88 %