สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ201,353.97327,849.00-62.8 %0.08,597.02934.2889.1 %5.0
รวม 201,354 327,849 -62.82 % 8,597 934 89.13 %