สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา97,028.0751,000.0047.4 %5.05,229.60491.3390.6 %5.0
รวม 97,028 51,000 47.44 % 5,230 491 90.60 %