สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา184,893.19319,000.00-72.5 %0.06,277.041,069.0583.0 %5.0
รวม 184,893 319,000 -72.53 % 6,277 1,069 82.97 %