สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม333,653.59307,608.007.8 %3.510,616.857,596.4028.4 %5.0
รวม 333,654 307,608 7.81 % 10,617 7,596 28.45 %