กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,487,352.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.570,489.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %