กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,597,449.006,590,925.00-17.7 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,597,449 6,590,925 -17.75 % 85,588 69,543 18.75 %