สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,084,199.00555,990.0048.7 %5.08,737.723,304.1062.2 %5.0
รวม 1,084,199 555,990 48.72 % 8,738 3,304 62.19 %