กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 273,254.59216,029.0020.9 %5.012,352.155,566.0154.9 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง13,645.6729,823.00-118.6 %0.03,184.63637.7480.0 %5.0
รวม 286,900 245,852 14.31 % 15,537 6,204 60.07 %